MrsPipDotCom: Keibubapaan & Rumahtangga
News Update
Loading...
Showing posts with label Keibubapaan & Rumahtangga. Show all posts
Showing posts with label Keibubapaan & Rumahtangga. Show all posts

Thursday, 28 May 2020

3 jenis tuntutan selepas bercerai yang boleh dibuat oleh bekas isteri

3 jenis tuntutan selepas bercerai yang boleh dibuat oleh bekas isteri

hi there, perkahwinan merupakan ikatan suci antara lelaki dan wanita yang dibenarkan untuk berkahwin. setiap insan yang berumahtangga, mengimpikan perkahwinan kekal hingga ke syurga, namun ada yang terlerai dipertengahan jalan.

dan untuk itu, perlu untuk wanita tahu tuntutan yang boleh dikemukan kepada bekas pihak suami ...sama sama kita ketahui apa 3 tuntutan yang boleh dikemukakan kepada bekas suami ...


3 jenis tuntutan selepas bercerai yang boleh dibuat oleh bekas isteri


#1 – Tuntutan Muta’ah
Muta’ah ialah sejumlah harta di mana suami wajib memberikan kepada bekas isterinya yang pernah disetubuhi. Perceraian itu pula bukanlah berpunca dari isteri dan bukan kerana kematian suami.

Ia boleh diberikan dalam bentuk pakaian, barang-barang atau wang. Namun, ia mestilah sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami. Oleh itu, kadar muta’ah adalah bergantung kepada keredaan dan persetujuan suami isteri.

Tapi, ada masanya suami dan isteri bertelingkah mengenai kadar muta’ah. Maka, pada masa ini Mahkamah Syariah akan menggunakan budi bicaranya untuk memutuskan kadar yang patut diberikan kepada isteri.

Penetapan ini masih berdasarkan kepada kemampuan suami. Wanita yang mempunyai pendapatannya sendiri juga boleh menuntut muta’ah jika perceraian itu berlaku atas kehendak suami.

Mengapa Islam membenarkan pemberian Muta’ah?

Ini kerana isteri lazimnya bergantung hidup dengan suami. Perceraian sedikit sebanyak akan memberi kesan kepada bekas isteri yang secara tiba-tiba kehilangan tempat bergantung. Maka, Muta’ah dapat membantu bekas isteri untuk belajar berdikari dan memulakan hidup baru.

Persepsi masyarakat kepada wanita yang diceraikan juga adalah suatu perkara yang diambil kira dalam kewujudan Muta’ah. Masyarakat menganggap adanya keaiban dalam diri wanita yang diceraikan. Perkara ini menimbulkan rasa malu kepada isteri. Maka, Muta’ah merupakan penjelasan yang perceraian bukan berpunca dari bekas isteri.

Selain itu, Muta’ah juga merupakan tanda penghargaan suami terhadap isteri di atas sumbangan dan peranan yang diberikan oleh isteri.


Ada beberapa ayat Al-Qur’an yang menyebut tentang Muta’ah iaitu:

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) Muta’ah menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajipan bagi orang-orang yang bertaqwa.Surah al-Baqarah 2:241
“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum menyentuhnya, maka tiadalah kamu berhak terhadap mereka mengenai sebarang eddah yang kamu boleh hitungkan masanya. Oleh itu berilah Mutaah (pemberian sagu hati) kepada mereka dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya!”Surah al-Ahzab 33:49

#2 – Tuntutan Nafkah Eddah
Eddah ialah waktu tertentu yang perlu dilalui oleh seorang perempuan sebelum dia boleh bernikah dengan lelaki lain. Pada waktu ini, suami dan isteri berpeluang untuk berfikir semula ketika merasai pengalaman melalui perceraian.

Isteri yang diceraikan dalam talak raj’ie (talak boleh dirujuk) berhak mendapat nafkah dengan syarat:-


2.1 – Isteri Diceraikan Secara Talak Raj’ie

Sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud:

“Hanya nafkah dan tempat kediaman untuk perempuan yang boleh dirujuk oleh suaminya.”Riwayat Ahmad dan An-Nasa’i
“Isteri yang ditalak raj’ie wajib mendapat hak nafkah eddah tidak kira sama ada ia merdeka, hamba, mengandung atau tidak mengandung.”
Kitab al-Fiqhu Mazahib ‘Ala al-Arba’ah, Juzuk 4 karangan ‘Abd al-Rahman al-Jazini


2.2 – Isteri Yang Hamil

Keletihan sedang hamil dan tekanan perasaan akibat perceraian akan mengganggu kesihatan ibu dan bayi dalam kandungan.

Oleh itu, isteri yang hamil dan ditalak dengan talak ba’in (tidak boleh dirujuk) berhak mendapat nafkah, pakaian dan tempat tinggal sehingga anak itu lahir.

Firman Allah s.w.t yang bermaksud:

“Kalau mereka itu hamil maka berilah nafkah kepada mereka hingga mereka melahirkan anaknya.”
Surah at-Talak 65:6


2.3 – Bukan Ditalak Ba’in

Jumhur fuqaha menetapkan bahawa perempuan tidak hamil yang dicerai secara talak ba’in, tidak berhak mendapat nafkah, pakaian, dan tempat kediaman. Ini merujuk kepada ketika Nabi Muhammad s.a.w mengulas mengenai talak tiga baginda menyatakan (maksud):

“Tidak ada hak untuknya bagi tempat kediaman dan nafkah.”
Riwayat Ahmad dan Muslim
Walau bagaimanapun menurut Hanafi, perempuan dalam kes ini berhak mendapatkan nafkah kerana Allah s.w.t berfirman:

“Berikanlah mereka itu tempat kediaman sebagaimana tempat kediaman kamu dari kekakayaan kamu.”
Surah at-Talak 65:6

2.4 – Bukan Disebabkan Kematian Suami

Isteri yang dalam eddah kerana kematian suami tidak berhak mendapat nafkah eddah meskipun ia dalam hamil. Mengenai perkara ini Nabi Muhammad s.a.w menjelaskan:

“Tidaklah mendapat nafkah bagi perempuan hamil yang kematian suami.”
Riwayat Daruqutni

2.5 – Bukan Isteri Yang Nusyuz

“Apabila seorang isteri nusyuz maka gugurlah hak isteri untuk menerima nafkah, pakaian dan giliran.”
Kitab Kifayat Akhyar Juz 29 halaman 4

#3 – Tuntutan Hadhanah (Hak Jagaan Anak)
Ibu bapa masih bertanggungjawab kepada anak-anak apabila berlaku perceraian. Cuma setelah berlakunya penceraian, maka anak-anak perlu dipelihara dan dijaga oleh salah seorang dari ibu bapa kerana mereka tidak lagi hidup bersama.

Hadhanah bermakna penjagaan anak lelaki atau perempuan yang masih kecil yang belum boleh berdikari, menjaga kepentingan anak, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmani serta akalnya supaya si anak dapat berkembang dengan baik.

Ibu adalah lebih berhak terhadap pemeliharaan anak yang berada di bawah usia mumaiyiz. Ini kerana ibu lazimnya lebih menyayangi anak, tahu mendidik, bersabar dalam memelihara mereka, dan meluangkan lebih banyak masa dengan anak-anak.

Merujuk kepada kitab Subul al-Salam, seorang perempuan telah datang menemui Rasulullah s.a.w dan bertanya: 

‘'Ya Rasulullah, bahawa anakku ini, dalam perut akulah kandungannya, susu akulah minumannya dan ribaan aku rumahnya tetapi bapanya telah menceraikan aku dan hendak merampas anak itu daripadaku.”


Selepas mendengar aduan itu Rasulullah s.a.w bersabda:

“Engkaulah yang lebih berhak menjaga anak itu selagi engkau belum berkahwin lain.”
Riwayat Abu Daud

Walaupun begitu, hak hadhanah akan telucut sekiranya si isteri itu tidak mempunyai salah satu syarat sepertimana berikut:-


“Dan syarat-syarat hadhanah itu tujuh perkara, iaitu berakal, merdeka, beragama, lemah lembut, amanah, tidak bersuami, dan bermukim. Sekiranya kurang salah satu syarat itu, maka gugurlah hak hadhanah itu.”

Anak-anak yang sudah mumaiyiz pula diberikan pilihan untuk menentukan siapa penjaga mereka iaitu di antara ibu dan bapa.

“Bahawa Rasulullah s.a.w telah menyuruh seorang anak yang sudah mumayyiz supaya memilih sama ada ibu atau bapa yang dia suka tinggal.”
Riwayat Tirmizi dan Ibn Majah

Tapi, jika anak berdiam diri, hak diberikan kepada ibu kerana kepentingan anak adalah lebih penting berbanding hak penjaganya.

Berkata Ibnu Qaiyim:

“Sesungguhnya kita menyerahkan anak kepada bapa atau ibunya bertujuan untuk menjaga kemaslahatan anak. Kalau anak tinggal bersama ibunya, maka kemaslahatannya lebih terjamin, maka anak itu diserahkan kepada ibunya, meskipun anak itu memilih bapanya kerana memang pilihan anak itu belum tepat acapkali tersalah pilih.”
Kitab Fiqh as-Sunnah

sumber : https://tazkirah.net/3-tuntutan-ke-atas-suami-yang-isteri-perlu-tahu-selepas-bercerai/

Semoga bermanfaat.

cheers.

Monday, 18 May 2020

11 Things Kids Want From Parents

11 Things Kids Want From Parents

hi parents, just want to share some good information that I found through my online reading about what do our kids want from us. We sometimes having difficulties to understand our kids not because we do not understand them, but maybe because we just lack of information or knowledge how to read their mind to know them better.

So here is the 11 things kids want from parents. Just a guideline (in my opinion) for us to use so that we can reach out children's heart more better than before (some of us have no ideas what's our kids want especially when they get cranky easily out of nowhere).

Things Kids Want From Parents
Things Kids Want From Parents

1. Showing is better than telling - I learn by watching you

2. Love me - Give me hugs and kisses. You can't spoil me with those

3. Kind and firm discipline - My brain is still developing and so I am slow in learning. But I do want to learn, if you patiently and kindly teach me.

4. Be my safe haven - Always be here for me no matter what.

5. Talk with me - Don't just talk to me.

6. Hear me - Sometimes I just want to be heard without judgement or lecture.

7. Accept who I am - Don't constantly compare me to other kids.

8. Let me play outside a lot.

9. Give me food that is nutritious and yummy

10. Trust me - Let me make my own decisions on non-safety health related things. I couldn't learn to walk without falling. I can't learn to make good decisions without making bad ones.

11. Encourage me - Your praise means so much to me.


So, between all these 11 things, the #6 is my biggest failure as a mom! I always lecture my kids, and sometimes Iman told me "mommy, can you just stop saying things to me? Just listen to me, mommy without saying anything" ...

Well, I still have a lot of things to do to improve my parenting skills, but I do believe I am not a perfect mom but there is always million ways to be a good mom T_T.

How about you parents, which one is your biggest failure when it comes how to understand your kids?

happy parenting.

hugs and kisses, xoxo.

cheers.
source : Pinterest.

Sunday, 27 October 2019

Penggunaan kerusi keselamatan kanak-kanak di Malaysia mengikut garis panduan MIROS

Penggunaan kerusi keselamatan kanak-kanak di Malaysia mengikut garis panduan MIROS

Penggunaan kerusi keselamatan kanak-kanak (CRS) di Malaysia perlu mengikut standard / piawaian United Nation Regulation R44/04 dan R129. Malaysia mewajibkan penggunaan baby / kids car seat menjelang tahun depan, tahun 2020 di semua kenderaan persendirian yang membawa kanak-kanak di bawah umur 13 tahun, dan ramai ibubapa yang sudahpun mengetahui tentang hal ini.

kerusi keselamatan kanak-kanak di Malaysia mengikut garis panduan MIROS
kerusi keselamatan kanak-kanak di Malaysia mengikut garis panduan MIROS

Tujuan utama penggunaan kerusi keselamatan kanak-kanak di dalam kenderaan adalah untuk mengelak atau menyelamatkan anak-anak mengalami kecederaan yang serius atau membantu menghalang kematian sekiranya berlaku kemalangan.

Langkah mewajibkan pemasangan kerusi keselamatan kanak-kanak adalah susulan statistik yang membimbangkan yang mencatatkan angka kematian sebanyak 1,559 kematian bagi kanak-kanak di bawah umur 10 tahun dari tahun 2007 - 2017 menurut Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail.

Penetapan penggunaan kerusi keselamatan kanak-kanak (CRS) di Malaysia perlulah mengikut standard / piawaian yang ditetapkan oleh United Nation Regulation R44/04 dan R129. Dan pastikan anda membeli kerusi keselamatan kanak-kanak (CRS) yang mendapat pengesahan lulus standard daripada Malaysian Institute of Road Safety Research (MIROS).

Wakil MIROS, Pegawai Penyelidik Nurulhana Borhan mengatakan United Nation Regulation (UNR) menetapkan standard penggunaan kerusi keselamatan kanak-kanak (CRS) untuk safety measure bagi kanak-kanak ialah mereka dengan ketinggian 135cm dan ke bawah 

Setiap CRS yang diluluskan oleh UNR akan ditampal dengan pelekat e-mark berwarna jingga, dan disertakan dengan informasi kategori produk tinggi / berat berserta nombor kelulusan (product category by weight or height and approval number)

kerusi keselamatan kanak-kanak di Malaysia mengikut garis panduan MIROS
kerusi keselamatan kanak-kanak di Malaysia mengikut garis panduan MIROS

dan ibubapa kena faham apa fungsi QR Code ni, jangan mudah terpedaya atau tertipu lagi lagi dengan seller yang hanya pentingkan keuntungan. Kalau ibubapa tiada idea nak cari info di mana, boleh check laman web MIROS, atau boleh follow facebook Louis Tan LittleWhiz untuk mendapatkan maklumat car seat ni.

fungsi QR dalam car seat
Fungsi QR dalam car seat

Produk CRS juga perlu memiliki label pelekat QR yang sah daripada MIROS. Dan ibubapa jangan tertipu atau terpedaya dengan produk CRS yang menggunkan pelekat palsu.

kerusi keselamatan kanak-kanak di Malaysia mengikut garis panduan MIROS
kerusi keselamatan kanak-kanak di Malaysia mengikut garis panduan MIROS

Gambar di atas merupakan garis panduan kerusi keselamatan kanak-kanak di Malaysia yang dikeluarkan oleh MIROS.

kerusi keselamatan kanak-kanak di Malaysia mengikut garis panduan MIROS
kerusi keselamatan kanak-kanak di Malaysia mengikut garis panduan MIROS

MUAT TURUN Panduan lengkap kerusi keselamatan kanak-kanak di Malaysia.

Untuk pengetahuan semua, kerusi keselamatan kanak-kanak (CRS) adalah kerusi yang direka khas berfungsi untuk melindungi kanak-kanak di dalam kenderaan semasa berlakunya pelanggaran.

Untuk bacaan lanjut, ibubapa boleh memuat turun panduan lengkap kerusi keselamatan kanak-kanak di Malaysia
👉👉👉 http://ow.ly/VrwQ30pLvFY

Menurut info yang Mrs Pip terima, untuk kanak-kanak berusia seperti Iman dan Amin, masing-masing akan berusia 7 dan 6 tahun pada tahun depan, mereka perlu menggunakan BOOSTER SEAT sehingga kaki mencecah lantai kereta.

Dan kalau yang tak tahu rupa booster seat tu macam mana, boleh tengok pada contoh gambar yang mrs pip kongsikan kat bawah ni ⤵⤵⤵

kerusi keselamatan kanak-kanak di Malaysia mengikut garis panduan MIROS
Booster seat

kerusi keselamatan kanak-kanak di Malaysia mengikut garis panduan MIROS

Booster seat

dan satu lagi info yang menarik Mrs Pip baru tahu selain keperluan booster seat untuk kegunaan anak-anak, melalui laman web consumerreports.org , semua kanak-kanak perlu duduk di kerusi belakang kereta (rear seat) sehingga usia mereka mencecah 13 tahun (saranan The American Academy of Pediatrics).

Ok lepas ni anak-anak Mrs Pip semua kena duduk belakang elok-elok ok, ekeke.

Dan bagi ibubapa yang memerlukan lebih informasi mengenai CRS, bolehlah mengikuti support group di Facebook (perkongsian daripada ahli TAP).


Mrs Pip masih lagi mencari lebih banyak maklumat berkaitan booster seat sebelum membuat keputusan untuk membeli booster seat yg sesuai untuk Iman dan Amin. 

Penggunaan kerusi keselamatan kanak-kanak (CRS) di Malaysia perlu mengikut piawaian United Nation Regulation R44/04 dan R129. Jadi, pastikan anda membeli kerusi keselamatan anak-anak yang sah mengikut standard di kedai yang menjual produk barangan bayi dan kanak-kanak yang diyakini, sama ada secara online dan offline agar tidak tertipu dengan produk tidak sah kelulusan MIROS. 

Semoga artikel ini sedikit sebanyak memberikan informasi kepada anda berkaitan CSR.

Happy Parenting.

cheers.

Sumber Informasi:

👉 https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2019/10/620800/kerusi-keselamatan-kanak-kanak-diwajibkan-1-januari-2020/amp

👉 https://www.consumerreports.org/booster-seats/make-sure-booster-seat-fits-child-and-car/

👉 https://www.besafe.com/en/un-r-129-02-legislation/

👉 http://bernama.com/en/news.php?id=1782920


Friday, 30 August 2019

Wanita SOLEHAH lebih cantik daripada BIDADARI syurga!

Wanita SOLEHAH lebih cantik daripada BIDADARI syurga!

hi korang, mrs pip rajin buka twitter sekarang pasal terjebak dengan thread criminal case yang di tweet oleh JatIkhwan ... 

rasanya ramai yang dah follow incik peguam ni kan, cases yang dia thread, perghhhh mmg thumbs up .. bahasa dia guna senang sangat nak faham ... mrs pip rasa lah kan, JatIkhwan ni ada bakat jadi penulis buku selain kerjaya dia sbg seorang advocate and solicitor ...

ok, bukan nak cerita pasal criminal case tu, tapi dah buka twitter, banyak tweet & retweet menarik ... hari tertarik dengan perkongsian dari twitter jentikhati ni ⤵⤵⤵


"Bidadari syurga kalau turun dekat dunia ni, satu je jari dia habis cahaya matahari terpadam kerana terlalu cantik dan indah"
"Tapi kalau wanita yang solehah dekat dunia, nanti dekat akhirat dia 70 kali lagi cantik dan indah dari bidadari tadi"

wahhhh, cantik tak terkata untuk para solehah nanti kat akhirat kan ... semoga kita pun macam tu juga , mencari jalan menjadi wanita solehah ... 

bukan kerana nak cantik kat akhirat, tapi kerana nak mencari redhanya Allah , nak duduk menginap kat syurga, nak meniti di titian sirat dengan mudah ...

cheers.

Thursday, 30 August 2018

Nama penuh Baby NH

Nama penuh Baby NH

hi there, straight to the point! hari ni nak share dengan semua nama penuh Baby NH ... ekceli nama ni kita dah pilih since last year waktu mrs pip pregnant tapi nasib tidak menyebelahi kitorang bilamana pregnancy mrs pip mengalami keguguran pada minggu ke-6 ... bila dah miscarriage tu, nama NH kita simpan untuk next baby ... dan kandungan yang gugur tu, kitorang sepakat bagi nama 'Muhammad' since ada yang bagi nasihat molek diberi nama 'Muhammad' walaupun bayi tu gugur tanpa diketahui jantinanya, semoga menjadi anak syurga mommy daddy ...

Baby NH sejurus selepas kelahiran
Baby NH sejurus selepas kelahiran

untuk Baby NH yang lahir pada 20.08.2018, mrs pip dan mr.Husband selesa untuk berikan nama NAMI HEAVENLEE ... pasti ramai yang tahu, NAMI merupakan sebuah pulau yang terletak di Chuncheon , Korea Selatan, dan merupakan sebuah pulau yang agak terkenal selepas penggambaran drama Winter Sonata satu masa dulu ... nama Baby NH, nama "NAMI" diambil sempena nama Pulau Nami tersebut since mr.Husband jatuh hati dengan pulau Nami selepas melawat pulau tu beberapa tahun lepas  ... T_T


Nami Heavenlee
Nami Heavenlee

untuk nama "HEAVENLEE" pula , ianya diambil dari perkataan asal "HEAVEN" yang bermaksud syurga ...

Nami Heavenlee
Nami Heavenlee

manakala "LEE"itu sendiri mempunyai beberapa maksud tersendiri antaranya : shelter, protection, cover, refuge, safety, security, sanctuary, haven, shield

Baby and I ; our little Nami Heavenlee
Baby and I ; our little Nami Heavenlee
semoga Nami Heavenlee tumbuh membesar menjadi anak yang soleh dan sentiasa dalam lindungi Allah SWT ... amin, amin, amin ya rabbal alamin.

dan nak tahu perjalanan kelahiran Baby NH? boleh baca
  

doakan mrs pip menjadi mommy yang berjaya dunia akhirat dalam membesarkan anak anak ... buat Iman Rafael dan Amin Johansen, kasih sayang mommy tidak berubah terhadap korang dengan kehadiran Nami Heavenlee, sayang mommy buat semua anak anak mommy tidak berbelah bagi dan sentiasa utuh selamanya ...

love all my three of you, my NYAWA .

happy parenting.

cheers. 

Monday, 27 August 2018

Jurnal Kelahiran Lengkap Baby NH || 20.08.2018

Jurnal Kelahiran Lengkap Baby NH || 20.08.2018

Jurnal kelahiran Baby NH || hi there, alhamdulillah .... hari ini genaplah seminggu umur baby NH ... baby NH berada dalam keadaan yang sihat, dan mrs pip juga semakin beransur sihat dan kembali bertenaga selepas melahirkan baby ... well, almaklumlah melahirkan baby ni memang banyak tenaga dan kudrat hilang :)) ... mrs pip sedang berpantang, dan buat mrs pip, memang akan berpantang penuh selama 60 hari , makan , minum , dan keperluan berpantang dijaga dan disediakan sepenuhnya oleh mr.Husband T_T (kenyit kenyit mata, I lap lap you mr.Husband ... saranghae!) ... jom follow jurnal kelahiran Baby NH ...

yeah! delivery done :))


17.08.2018 (Jumaat / Tengahari) 
 • Spotting kelihatan 

18.08.2018 (Sabtu )
 • Bleeding / spotting , half pantyliner soaked

19.08.2018 (Ahad) >>> False Alarm
 • sekitar Subuh, perut terasa sakit semacam
 • sekitar 8.00 pagi , ke Hospital Beaufort untuk pemeriksaan
 • 9.00 pagi - 11.00 pagi , pemeriksaan dijalankan dan doktor mengesahkan belum ada tanda tanda jelas untuk delivery ...

20.08.2018 (Isnin) 
 • jam 2.18 pagi , perut terasa sakit dan soft contraction mula terasa. observed soft contraction every 15 to 10 minutes ...
 • jam 8.30 pagi, tiba di Hospital Beaufort untuk pemeriksaan, confirmed cervix dilate at 3cm , so terus masuk wad bersalin ...soft contraction berlarutan sehingga sekitar jam 4.45 petang
 • jam 4.45 petang contraction semakin kuat dan sakit
 • jam 7.00 petang, cervix dilate at 5cm
 • jam 7.30 petang, masuk labour room ... cervix dilate further at 7cm ...contraction bertambah sakit, tapi air ketuban belum pecah
 • selepas menunggu lebih sejam (sekitar 8.30 malam) cervix dilate 8cm, dan pasukan jururawat mengambil keputusan untuk pecahkan air ketuban untuk menyegerakan proses kelahiran ... time ni memang agak letih kerana contraction mengambil masa yang terlalu lama (since jam 2.18 pagi) untuk menunggu bukaan penuh ... cervix dilate at 9cm, tapi contraction belum cukup kuat untuk push baby keluar ... perut masih terasa 'soft' ...
 • 9.15 malam, ready for delivery ... contraction bertambah kuat, perut cukup keras dan sakit untuk meneran ...
 • 9.25 malam, delivery successful.
Ambil angin di Taman Terapeutik, Hospital Beaufort
20.08.2018 @ 10.30 am

Baby NH
EDD : 28.08.2018

Tarikh Kelahiran : 20.08.2018 (38 Minggu 6 Hari)

Masa Kelahiran : 9.25 malam

Jantina : Lelaki

Berat : 3.13 kg

Panjang : 52cm

Lilitan Kepala : 33 cm

Lilitan dada: 32 cm

Disambut oleh : JM Noor Afizza Affifi

Bersalin normal 


ketika contraction/proses bersalin bermula, antara perkara yang mrs pip lakukan :-
 • rekod selang masa setiap contraction dan tahap kesakitan
 • banyakkan bergerak dan berharap cervix dilate dengan cepat
 • banyakkan minum air 
 • tidak fokus terhadap contraction, sebaliknya lakukan aktiviti ringan seperti mendengar muzik, baca buku, istifgar, selawat, baca ayat kursi dan sebagainya
 • ketika contraction semakin kuat, lakukan teknik pernafasan dan sentiasa dalam mode tenang
 • berehat secukupnya untuk memastikan tenaga disimpan untuk proses delivery nanti kerana ketika delivery, banyak tenaga diperlukan untuk push out baby keluar
 • jangan skip makan , dan makanlah makanan / snek ringan selepas makan makanan utama ... jangan biarkan diri rasa lapar
 • bawalah minuman atau snek ringan di dalam labour room kerana proses bersalin mengambil masa dan mungkin akan berasa haus dan lapar 
 • pastikan bersalin dengan teknik yang betul agar proses bersalin berjalan dengan lancar

mrs pip berterima kasih dengan mr.Husband yang temankan mrs pip di dalam labour room sepanjang proses untuk melahirkan Baby NH ... since tempoh contraction yang agak lama untuk tunggu cervix dilate sepenuhnya, memang mrs pip terasa letih dan lenguh di bahagian kaki ... bukan setakat lenguh, entah brapa kali kaki terasa kejang ... dan sakit belakang yang amat sangat, sampaikan time push tu memang rasa mcm tidak larat untuk angkat badan ... lucky mr.Husband ada bersama, bantu mrs pip untuk tolak badan ke depan dan push baby keluar ...

selain tu, mrs pip berterima kasih juga dengan pasukan jururawat yang menguruskan kelahiran Baby NH, you all were so awesome that night ... pasukan jururawat yang sangat baik, beri kata kata perangsang, dan sentiasa ingatkan mrs pip agar pastikan kedudukan pelvic tidak diangkat untuk mengelakkan tear sewaktu bersalin, dan bantu mrs pip untuk memudahkan delivery of Baby NH ... dan sepanjang di dalam labour room tu, pasukan jururawat berusaha untuk buat mrs pip berasa selesa ... thanks for your great hospitality ...

dan terima kasih juga buat mother-in-law dan ahli keluarga yang lain yang menjaga lil' Iman dan lil' Amin dengan baik ketika ketiadaan mrs pip ... love you MIL :)) ...

untuk mommies yang bakal melahirkan anak, mrs pip ucapkan semoga delivery journey korang dipermudahkan ... untuk yang muslim, banyakkan istighfar, dan baca ayat kursi dan berdoa mohon kepada yang Maha Kuasa agar proses bersalin dilalui dengan lancar ...


insya allah, nanti mrs pip share gambar Baby NH ... thanks juga kepada semua yang mendoakan mrs pip ... love you all...

dan kalau mommies nak info lanjut mengenai Labor and Birth, boleh rujuk laman web


cheers.

Sunday, 12 August 2018

Pregnancy Update : 37 Minggu + 'Animal Theme' untuk katil Baby NH

Pregnancy Update : 37 Minggu + 'Animal Theme' untuk katil Baby NH

hi there, pregnancy sekarang berada dalam pertengahan minggu ke-37, semakin menunggu detik untuk bersalin, tak tahu bila ... mungkin minggu ke-38 atau mungkin drag sehingga minggu ke-40, itu semua bergantung kepada kehendak sang pencipta, Allah SWT ... setakat ini, hampir semua keperluan untuk baby NH sudah disiapkan , ala kadar sahaja, insya allah mencukupi semuanya. 

minggu ke-36 mrs pip diserang sembelit yang teruk, memang risau kalau kalau sembelit tu akan berpanjangan ... syukur sembelit dah semakin hilang, dan sistem pencernaan kembali seperti asal ... nak tahu lebih lanjut mengenai sembelit ketika mengandung, boleh baca entry mrs pip , harap harap membantu ibu ibu mengandung mengatasi masalah sembelit ...


hari tu request mr.Husband untuk pasangkan katil baby ... katil baby ni mrs pip beli time mengandungkan lil' Iman , siap beli dengan tilam baby sekali ... so kiranya katil turun temurun la ni ...bedding set Paul Frank tu mrs pip beli selepas lil' Iman dah lahir, sekitar usia lil' Iman 6 bulan la gitu, kebetulan nampak di Taobao, tersuka terus beli ... 

'Animal Theme' untuk katil Baby NH
'Animal Theme' untuk katil Baby NH 

kebanyakkan barang lil' Iman time baby dulu, mrs pip beli Taobao ... time tu tak kenal lagi dengan Lazada , Aliexpress, MySale dan seangkatan dengannya .... cuma tau Taobao ja time tu ... beli thru Trusted Taobao Agent guna platform Lowyat ... sekarang ni tak perlu susah2 nak guna Taobao Agent kan, kalau nak beli barang kat Taobao, boleh guna platform Lazada atau SGShop kan ... senang nak online shopping sekarang.

dulu-dulu baby toys lil' Iman ni kebanyakkannya keluaran Lamaze ... selain tu ada juga HopSkin dan produk jenama mainan bayi yang lain ... yang bagusnya beli yang ada jenama ni, harga mungkin agak mahal sedikit, tapi kualiti baik ... bila anak anak dah besar sikit, sesuai dengan usia dorang, baby toys ni dah tak guna pun, so mrs pip akan cuci, bersihkan dan simpan dalam storage box ... biasanya baby toys ni guna up to 1 year to 2 years old saja , lepas tu kena tukar pula toys yang sesuai dengan usia perkembangan dorang kan ...

'Animal Theme' untuk katil Baby NH
'Animal Theme' untuk katil Baby NH 


mrs pip tak beli pun toys baru untuk baby NH ni pasal banyak sangat dulu memborong baby toys dulu time lil' Iman, lepas tu beli juga beberapa toys time lil' Amin lahir ... untuk baby NH, new baby toys yang mrs pip beli tu patung giraffe saja lah ... beli di Giant, harga RM10.00 , harga pun reasonable ...

tema katil baby NH ni 'Animal Theme' ... yang travel pillow 'Lion' tu kan, tu mrs pip redeemed kat laman web Drypers ... kalau baby korang pengguna Drypers, korang jangan tak collect points tau kat laman web Drypers, rugi tau pasal points tu semua boleh exchange dengan barangan menarik di laman web Drypers ...

kalau yang tak tahu mcm mana nak kumpul mata ganjaran ni, boleh baca entry mrs pip dulu


dan entry di bawah ni pula ialah barangan yang mrs pip berjaya redeemed di laman web Drypers satu ketika dulu ...

rasanya, ni saja yang mrs pip pernah sempat tebus barangan di Drypers, lepas tu dah tak cukup points nak redeem barang lain since lil' Amin pun dah start potty training ... so no more beli disposable diapers for the kids ...

Happy Parenting T_T

doakan mrs pip selamat melahirkan baby NH ya, thanks you ols!

cheers.

Thursday, 26 July 2018

Pregnancy Update: 35 Minggu + loya dan muntah berterusan

Pregnancy Update: 35 Minggu + loya dan muntah berterusan

hi there, minggu ni minggu ke 35 kandungan mrs pip ... tak banyak sangat nak update. last scan pada minggu ke 33 di klinik swasta, so far baby berada dalam keadaan yang baik ... pada minggu ke 32, mrs pip scan di klinik kesihatan awam, baby nampak songsang, tapi doktor ada bgtau, baby still boleh bergerak ke bawah so tak perlu risau sangat , nnt minggu ke 36 baru doktor akan sahkan sama ada baby betul2 songsang atau tak ... 

beberapa kali scan di klinik awam, jantina baby tidak berjaya di kesan kerana baby asyik nak kepit kaki malu sungguh nak bgtau gegirl or boboy kan ... tapi alhamdulillah, bila scan minggu ke 33 di klinik swasta, jantina berjaya dikesan! so, bolehlah mrs pip shopping beberapa helai baju newborn baby ni ... memang tak nak beli banyak banyak coz baju time lil' armies dulu semua still berada dalam keadaan yang baik, so kali ni mrs pip shopping ala kadar saja ...

scan baby 33 weeks
scan baby 33 weeks hari tu
berjaya kesan jantina baby NH , berat 2.40kg

berat baby sedikit terlebih (waktu scan 33 minggu tu) ... mengikut kata doktor, biasanya dalam minggu ke 33, berat baby sekitar 2.00kg sahaja, tapi scan menunjukkan berat baby 2.40kg, ada lebihan 400 gram , so memang kena jaga makan since mrs pip ada GDM, dan GDM ni menyumbang kepada berat lebih kepada baby kerana baby consume extra gula dari badan ibu ibu yang mengandung ... mrs pip ada share info sebelum ni, kalau berminat nak tahu mengenai GDM tu, bolehlah baca kat entry


dah masuk minggu ke 35 , mrs pip masih mengalami masalah loya dan muntah yang berterusan, dan in fact, minggu 34 merupakan minggu di mana kejadian muntah muntah yang agak teruk, dan bab loya tu mmg jgn cakaplah, boleh naik hangin badan ni nak melawan perasaan loya dan , ditambah lagi dengan demam dan sakit tekak ... dugaan ibu mengandung la katakan ...

tapi apapun, mrs pip happy kerana bacaan HB mrs pip meningkat kepada bacaan yang dikehendaki selepas doktor prescribed Zincofer T_T hope bacaan HB ni tak turun2 kepada paras yang rendah la harapnya ....


selain tu, mrs pip juga start minum minyak kelapa dara (coldpressed) , tapi minyak kelapa dara ni bukanlah penyumbang kepada bacaan HB mrs pip meningkat ... ada yang claimed, minum minyak kelapa dara ni boleh naikkan bacaan HB, tp melalui pengalaman 2 kali mengandung sebelum ni, mrs pip consumed minyak kelapa dara, tiada sebarang peningkatan utk bacaan HB .. maybe untuk ibu lain, ianya membantu, tapi buat mrs pip, ianya tidak berkesan dalam menaikkan bacaan HB ...

dan mrs pip kali ni beli minyak kelapa dara jenama ItWorks, di Lazada, harga pun affordable, hanya RM27.00 sebotol, dengan isi kandungan 250ml, dan so far ini yang paling affordable mrs pip jumpa ... dan selain minum, minyak kelapa dara ini juga mrs pip guna untuk sapu di bahagian perineum untuk melembutkan perineum (ni tips yang mrs pip dapat dalam kebanyakkan forum ibu ibu mengandung untuk menyapu minyak kelapa dara di bahagian perineum untuk melembutkan kawasan tersebut, so that memudahkan bagi yg bersalin normal) ...


doakan mrs pip sentiasa sihat, dan doakan pregnancy journey ni smooth ... sekarang ni tengah berperang dengan keadaan loya dan muntah yang berterusan , dan seriously ianya menganggu tidur malam mrs pip kerana muntah2 tu terjadi di waktu tengah malam :((

dan nak bagitau juga, baby sekarang ni sangat aktif dan kuat tendangan, sampai time tidur tu boleh terkejut mrs pip kerana tendangan baby yg terlebih kuat ... dan satu lagi, mrs pip dan mr.Husband sepakat namakan baby ni dengan singkatan baby NH ... :)) rasa2 baby NH tu apa nama full name dia kelak?

selain tu, apabila kandungan dah nak masuk minggu ke-36, ibu ibu mengandung bolehlah siapkan beg pakaian untuk dibawa ke hospital, kerana minggu ke-36 merupakan minggu matang kandungan, so baby boleh keluar pada bila-bila masa sahaja ... dan jangan lupa standby buku mengandung juga ...

dan mrs pip nak share juga empat (4) tanda-tanda yang ibu mengandung mungkin bersedia untuk bersalin, so in case la kan tetiba ada salah satu tanda ni, bolehlah siap siap ke hospital ...

 • 1/ pecah air ketuban
 • 2/ keluar lendir bercampur darah (merah / perang) daripada vagina
 • 3/ sakit perut yang kerap dan berterusan selang 5 minit 
 • 4/ 10 kali tendangan bayi yang lemah, melebihi daripada masa yang selalunya 10 gerakan bayi lengkap ... 

untuk tanda #4 tu, katakan biasanya korang kira 10x tendangan bayi tu bermula jam 9 pagi, dan biasa siap sekitar jam 2.30 petang, tapi hari tu gerakan bayi korang lemah sangat, jam2.30 petang tu still tak capai 10x tendangan, maybe tendangan ke 10 tu siap pada jam 5 petang, jadi disyorkan untuk ke hospital untuk pemeriksaan lanjut ... (perkara ini disyorkan oleh jururawat yang memeriksa mrs pip baru-baru ini , so just nak share buat ibu ibu semua) ...

thanks for reading ...

cheers.

Thursday, 5 April 2018

Kenapa kaki kejang ketika mengandung / hamil ? Dan cara mengelakkan kaki kejang

Kenapa kaki kejang ketika mengandung / hamil ? Dan cara mengelakkan kaki kejang

hi there, minggu ni minggu ke-19 kehamilan ... dah masuk trimester kedua, dan lagi beberapa minggu akan masuk trimester ketiga ... mrs pip masih mengalami evening / midnite sickness , masih loya loya dan adakalanya muntah pada waktu malam atau lewat malam ... dan sekarang ni, evening / midnite sickness tu melarat pula ke waktu pagi ... dah macam all around sickness la pula ... selain loya dan muntah, mrs pip juga kerap pening kepala ... ada masanya, terpaksa berbaring hampir seharian kerana pening yang berpanjangan ... aduh, nak buat kerja rumah pun terasa lemah dan sukar ...

Kenapa kaki kejang ketika mengandung / hamil ?
Kenapa kaki kejang ketika mengandung / hamil ?
kredit: google

selama 19 minggu mengandung ni, mrs pip sudah 5 KALI diserang kejang kaki diwaktu malam! memang nangislah setiap kali kaki kejang, cuma mrs pip bersyukur 4 kali diserang kaki kejang tu, ada mr.Husband yang tolong betulkan kaki mrs pip ni ... so kekejangan kaki tu cepat hilang ... cuma semalam adalah malam yang sukar untuk mrs pip bila diserang kaki kejang kerana ketiadaan mr.Husband ... memang menahan sakit , dan mrs pip berusaha untuk betulkan kaki tu agar kejang cepat hilang ... mrs pip berusaha letak tapak kaki menegak tekan dinding untuk luruskan kaki semalam, lucky juga kejang tu cepat reda ... sakit tetap sakit, terpaksa diharung juga kan ... 

kenapalah kekejangan kaki ketika mengandung ni berlaku hanya pada waktu malam? ketika sedang elok tidur lena di waktu malam, tetiba AUCH! rasanya ... 

mengikut info yang mrs pip dapat dari babycenter.com, kekejangan kaki ketika kehamilan biasanya berlaku pada trimester kedua dan ketiga, disebabkan oleh beberapa faktor seperti berikut:-
v
v
v

 • kurangnya kalsium dan magnesium dalam darah kerana bayi dalam kandungan mengambil apa yang diperlukannya daripada simpanan badan anda >>> bagi mrs pip la kan, kehamilan kali ni memang agak berbeza sedikit berbanding kehamilan sebelumnya kerana kehamilan kali ni memang mrs pip SUKAR untuk minum susu, dan terpaksa ambil pil kalsium ...
 • pembesaran uterus memberi tekanan ke atas salur darah besar pada kaki serta kesan hormon progesteron isitu hormon kehamilan mampu memberi kesan kepada otot kaki bagi ibu yang mengandung >>> fine. ni kita faham, tapi masalahnya, kenapa kekejangan kaki berlaku hanya pada waktu tengah malam bila sedang tidur lena? why why why?
 • berdiri terlalu lama, bersukan seperti berlari atau menggunakan kaki terlalu kerap, boleh menyebabkan kekejangan kaki, samalah juga dengan kandungan yang semakin sarat >>> lepas ni mrs pip try la juga tidak terlalu kerap berdiri lama dan maybe la kan kena buat senaman regangan selalu T_T

apa yang perlu dibuat apabila kejang kaki untuk menghilangkan kesakitan tersebut?

 • biasanya setiap kali mrs pip diserang kejang kaki , mr.Husband membantu untuk menggerakkan tapak kaki mrs pip sehingga kejang tersebut hilang, dan kalau kejang kaki menyerang ketika mrs pip tidur bersendirian, mrs pip secepatnya menggerakkan tapak kaki ke dinding dan menolak tapak kaki tegak ke dinding ... 
 • once kejang tu sudah hilang, mrs pip akan urut betis mrs pip perlahan lahan menggunakan minyak urut ... so far mrs pip stick guna Franch Oil memandangkan salah satu fungsi Franch Oil ni ialah membantu menghilangkan sakit otot 
 • dah siap urut betis tu, mrs pip akan berusaha untuk berdiri dan berjalan seminit dua untuk memastikan kejang tu benar benar hilang ...
senaman mudah ketika hamil yang boleh dilakukan oleh setiap ibu mengandung
senaman mudah ketika hamil yang boleh dilakukan oleh setiap ibu mengandung
kredit: google


mengikut info yang mrs pip baca, sebenarnya pengambilan seperti kalsium atau magnesium belum pasti lagi dapat membantu atau tidak mengelakkan kekejangan kaki ni, tapi kita just berusaha yang terbaik untuk diri sendiri dan bayi dalam kandungan ...

dan selain itu, kekejangan kaki mungkin boleh juga dielakkan dengan beberapa tips seperti berikut:-

 • buat senaman regangan terutamanya sebelum masuk tidur, dan fokus senaman regangan untuk bahagian kaki , mungkin boleh membantu melancarkan pengaliran darah dan membuatkan otot lebih relax 
 • buat senaman tapak kaki diulang beberapa kali dengan membengkokkan tapak kaki ke atas dan ke bawah ... 
 • elakkan berdiri terlalu lama dan selalulah rehatkan kaki
 • sebaiknya, mandilah dengan air suam sekiranya ibu ibu mengandung terpaksa mandi lambat di waktu petang ... macam mrs pip, mmg tak lah mandi waktu malam ... biasanya 4.30 pm tu dah siap mandi dah ... 
 • minum banyak air untuk membantu pengaliran darah yang lebih baik dan terhidar dari dehidrasi 
senaman khas untuk tapak kaki agar membantu mengelakkan kekejangan kaki
senaman khas untuk tapak kaki agar membantu mengelakkan kekejangan kaki
kredit: google

mrs pip harap lepas ni no more kaki ni kejang di waktu malam, muehehe ... tak pun harap sangat ianya tak berlaku dengan kerap kan ... dan hope perkongsian entry ni bermanfaat dalam membantu ibu ibu mengandung yang selalu mengalami kaki kejang lewat waktu malam ketika tidur ...

stay healthy mommies ...

cheers.

Wednesday, 24 January 2018

Officially, I am pregnant || The 4th Pregnancy

Officially, I am pregnant || The 4th Pregnancy

hi there, just wanna share some good news to you all! very alhamdulillah, once again I am pregnant. this is the 4th pregnancy for me. lil' Iman was the 1st, then lil' Amin 2nd ... the third pregnancy ended with unhappy ending, miscarriage happened. it's Allah's will. never deny what Allah has planned for you. just be grateful. though the pregnancy lasts only for a few weeks, Allah knows the best for me. now, I have a little angel waiting for me up there in Heaven. 

somewhere middle of December, I was feeling not so well. I thought it was common. and later, my always-on-the-dot-menses did not arrived on time.

it has been a week late! well, I am not ready to have another baby since I have an issue of my health, and has been advised to stay away from pregnancy for a year after the miscarriage, the best. but deep in my heart, oh how much I think I want a baby. lil' Amin is turning four November this year. and I am getting old so soon, so why not trying for another baby. maybe the last baby ...

and the greedy me keep thinking, oh it is good to have twin baby, or maybe triplets ... muehehe ....

The 4th Pregnancy
The 4th Pregnancy

so on 30th Dec last year, I decided to make the urine pregnancy test, and as you can see in the photos, IT IS DOUBLE LINE!!!! .... so, forget about my health issue, I am pregnant, everyone. I guessed, Allah heard me, Allah knows when is the right time to give me another baby. will this 4th pregnancy will end with a sweet journey? I put everything to the Almighty. just let Him decided what is the best for me. 

just want to share some of my pregnancy progress at the moment. yes, I am having mood swings at the moment, and always have headache. more than that, I am having "midnight sickness". you always heard of morning sickness right? mine is different. all the loya and muntah muntah always come around midnight! this pregnancy is quite tough. 

doakan yang baik baik untuk mrs pip ya!

thanks for reading.

p/s: hoping to have a smooth pregnancy journey.

cheers.

Friday, 21 July 2017

Antara 8 perkara yang perlu di elak ketika hamil

Antara 8 perkara yang perlu di elak ketika hamil

hi there, sewaktu mengandung atau berbadan dua, wanita hamil sangat perlu berjaga-jaga dalam banyak hal. Terutamanya melibatkan kandungan yang dibawanya.

Dalam adat orang-orang lama sekalipun, terdapat pelbagai pantang dan larang terhadap wanita mengandung. Antaranya dilarang menganiaya binatang kerana bimbang terkenan pada bayi dalam kandungan nanti.

Pantang larang makan dalam mangkuk, kerana dikatakan anak yang lahir nanti akan kuat makan. Manakala suami juga terlibat dalam pantang larang itu, seperti tidak boleh memaku atau memahat sepanjang isterinya mengandung kerana bimbang anaknya nanti akan sumbing.

Antara 8 perkara yang perlu di elak ketika hamil
Antara 8 perkara yang perlu di elak ketika hamil

Namun, tidak dapat dipastikan sejauh mana kebenaran dan signifikannya setiap pantang larang itu. Selain itu, terdapat beberapa ‘pantang larang’ yang lebih bersesuaian dengan wanita Islam yang hamil. Antaranya adalah;
#1 – Melakukan Maksiat Dan Perkara Mungkar
Elakkanlah diri daripada melakukan apa-apa sahaja perkara mungkar dan dimurkai Allah.

Begitu juga dengan pasangannya, sebaiknya ketika kandungan inilah masa untuk menginsafi segala kesalahan lalu dan insaf untuk tidak mengulangi apa-apa kesalahan lagi.

Sebaliknya dekati Allah s.w.t dengan melakukan amalan soleh.
#2 – Mengabaikan Penampilan Di Hadapan Suami
Walaupun sedang mengandung, teruskanlah menjaga keterampilan apabila berada di hadapan suami.

Walaupun penat dan mengalami keletihan, isteri seharusnya mencuba untuk tidak kelihatan tidak terurus. Cukuplah kelihatan kemas jika tidak mampu untuk bercantik-cantik.
#3 – Makan Makanan Yang Tidak Bersesuaian
Hal terpenting bagi menjaga kandungan adalah pemakanan. Ketika mengandung, banyak makanan yang perlu dielakkan demi menjaga kandungan, antaranya makan yang berbisa dan bersifat tajam yang boleh memudaratkan kandungan.

Tambahan lagi jika kandungan itu masih diperingkat awal. Pasangan mestilah sangat berhati-hati dalam memilih makan yang sesuai. Antara makan yang sering dikaitkan untuk tidak dimakan oleh ibu mengandung adalah seperti nanas, ikan pari, tapai dan sebagainya.

Paling penting jangan merokok, termasuklah bagi pasangannya kerana perbuatan merokok akan menjejaskan kesihatan kandungan. Jadi, sentiasalah makan makanan yang berhasiat untuk kesihatan wanita hamil dan kandungannya.
#4 – Bercakap Hal Negatif
Sebut atau berkatalah hal yang baik-baik. Wanita hamil sebaiknya menahan mulut dan percakapan dari hal-hal yang buruk dan negatif.

Percakapan dari mulut ibu adalah doa, disebabkan itu sentiasalah berdoa yang terbaik dan kawal daripada mengumpat, mengeji, mengutuk, sebaliknya membasahi lidah dengan menyebut nama-nama Allah ataupun berselawat.
#5 – Mengidam Makanan Yang Tidak Baik
Setiap wanita mengandung pasti akan mempunyai keinginan yang tinggi atau mengidam. Ianya dibolehkan selagi kemahuan tersebut tidak terlalu melampaui batas sehingga tidak mampu ditunaikan dan tidak mendatangkan kemudaratkan kepada ibu dan bayi dalam kandungan.
#6 – Melakukan Amalan Khurafat
Terdapat banyak amalan khurafat yang dekat dengan wanita mengandung, terutamanya yang diamalkan semasa zaman dahulu. Kebanyakan amalan tersebut adalah seperti meramal jantina bayi, membetulkan kedudukan bayi dan sebagainya.

Bagi pasangan yang bakal mendapat cahaya mata haruslah bijak menilai sama ada perbuatan dan adat ni bertentangan dengan akidah atau atau sebaliknya.
#7 – Tidak Menjaga Aurat
Terdapat bahagian-bahagian pada tubuh wanita yang sedang hamil yang kadangkala agak menonjol, terutamanya pada bahagian perut.

Jadi wanita hamil seharusnya bijak dalam mengenakan pakaian yang bersesuaian yang boleh melindungi bahagian-bahagian tertentu agar tidak terlalu menampakkan bentuk badan. Pendek kata pilihlah fesyen pakaian yang yang longgar dan tidak singkat.
#8 – Makan Makanan Dari Sumber Yang Haram
Memastikan makan yang halal dan tiada unsur syubhah adalah wajib bagi setiap umat Islam. Jadi bagi wanita yang hamil juga wajib untuk memastikan makan yang dimakannya adalah halal dan baik.

Ini bukan sahaja untuk dirinya tetapi anak yang dikandungnya. Jangan sesekali mendekatkan diri dengan makanan dan minuman yang haram dan jika terambil maka bertaubatlah untuk tidak mengulanginya.

Setiap wanita yang hamil sudah tentu ingin memberikan yang terbaik untuk kandungannya. Sudah pasti tidak ada mana-mana ibu yang sayangkan kandunganya melakukan perkara-perkara yang bakal mengundang mudarat kepada bakal bayinya itu.

Malah setiap orang ada cara dan pemikiran tersendiri dalam memastikan kandungnya dalam keadaan baik dan sejahtera. Segala usaha, pastikan ianya masih bersesuaian dengan syariat agama, adat dan tidak berlebihan. 

Semoga bayi yang dikandung sentiasa dalam kebaikan dan dirahmati Allah s.w.t selalu. Aminn.
sekadar perkongsian semua semoga bermanfaat.


selamat berhujung minggu ....

cheers.

Saturday, 1 July 2017

Happy Anniversary; 5 years of marriage.

Happy Anniversary; 5 years of marriage.

hi there, so today is a BIG day for mrs pip and mr.Husband T_T ... 5 years ago, on the very same DATE, we were solemnized as husband and wife. and today, is our 5th wedding anniversary :) ....

p/s: once again, no celebration ... mr.Husband kerja luar and quite busy these few weeks, so celebration terpaksalah ditangguhkan ...

Happy Anniversary; 5 years of marriage.

lima tahun perkahwinan, suka duka dilalui bersama. mrs pip bersyukur dengan perkahwinan ini, walaupun pada awalnya (sebelum berkahwin), mrs pip risau untuk berkahwin. memang risau kalau berkahwin kelak, mrs pip tak bahagia.

alhamdulillah, rasa risau tak bahagia lepas kahwin tu semakin hari semakin pudar. Allah datangkan banyak ujian untuk kami berdua, namun bahagia itu tetap ada. rasanya, setiap kehidupan ini, memang punya ujian dalam pelbagai bentuk, cuma bagaimana cara kita menanganinya itu yang membuatkan kita berjaya atau tidak untuk meneruskan kehidupan dengan lebih baik ... the choise is yours.

Happy Anniversary; 5 years of marriage.
thanks Allah for giving us these 2 little critters in our life

thanks mr.Husband, kerana selalu buat mrs pip happy, selalu jadi pendengar setia, selalu jadi penasihat yang baik, selalu didik mrs pip untuk mensyukuri kehidupan yang dimiliki, sayang anak anak, dan sentiasa bertanggungjawab ....

mrs pip and mr.Husband ekceli dah lama kenal sebelum berkahwin ... we were colleagues at first ... over the years, we developed a good chemistry as a good friends ...  mrs pip ambil masa hampir  8 tahun sebelum decide nak kawin ke tak dengan mr.Husband ...

*cerita akan disambung pada anniversary tahun depan, insyaallah kalau umur panjang dan kita bersua kembali*

T_T doakan yang baik baik untuk mrs pip, dan doakan usia perkahwinan mrs pip berpanjangan dan dimurahkan rezeki selalu T_T sayang korang semua.

to my husband, thank you for choosing me to be your suri hati :) lots of love, and love you unconditionally.

cheers.

Thursday, 18 May 2017

Berjaya Potty Training Anak Sepenuhnya - Tiada Lagi Diapers di Malam Hari

Berjaya Potty Training Anak Sepenuhnya - Tiada Lagi Diapers di Malam Hari

hi there, alhamdulillah misi untuk potty training anak sepenuhnya, tiada lagi penggunaan diapers di malam hari akhirnya berjaya. Kalau sebelum ini, mrs pip ada ceritakan di entry dulu tentang berjaya potty training anak dalam 7 hari, kali ini kita cerita pula misi terlaksana anak-anak berjaya guna tandas siang dan malam tanpa kencing di lantai.

Berjaya Potty Training Anak Sepenuhnya - Tiada Lagi Diapers di Malam Hari

misi mrs pip berjaya. misi ini sudah agak lama dijalankan, tapi berperingkat-peringkat. misi terawal ialah ‘potty training’ utk Iman dan Amin kemudian diikuti dengan tidak memakaikan anak-anak diapers pada siang hari. 

untuk ‘potty training’ kan Iman, memang perlukan kesabaran yang tinggi. Dua kali percubaan, namun gagal. 

Akhirnya berjaya pada percubaan ke-tiga. Syukur sangat. Pada mulanya, mrs pip masih pakaikan anak-anak ni diapers ketika waktu tidur tengahari, tapi selepas seminggu dua mcm tu lah, anak anak sudah sangat berdikari utk tidak perlukan diapers di siang hari.

Berjaya Potty Training Anak Sepenuhnya - Tiada Lagi Diapers di Malam Hari


Ini adala Fasa kedua atau pun misi kedua pula di mana anak-anak WAJIB tidur tanpa diapers di malam hari

Misi ni bermula bulan lepas. biasanya selepas makan malam, mrs pip akan bersihkan anak-anak, lap semua muka, tangan dan kaki dengan kain basah, kemudian tukarkan anak-anak dengan pakaian tidur.

Sewaktu tukarkan anak-anak dgn pakaian tidur tu, mrs pip akan pakaikan diapers. Tetapi sejak bulan lepas, mrs pip just pakaikan anak-anak dengan pakaian tidur tanpa diapers. 

oh I tell you, seperti biasa, whenever mrs pip buat sesuatu di luar kebiasaan anak-anak, maka Iman akan bertanya banyak sangat soalan, dan sebagai mommy ni kan, HARUS bijak menjawab soalan.

budak yang perasan 'DEWASA'


lil’ Iman: “mommy, kenapa Iman tidak pakai pampers?”

mommy: “ooo….kenapa Iman mau pakai pampers? Iman kan boleh cicis* sendiri di tandas”

lil’ Iman: “mommyyyyy, mesti mau pakai pampers bah, nanti Iman kencing di tilam, macam mana?”


mommy: “Iman, seeeee Iman, you are big now. tinguk, Iman tinggi sudah just like Daddy” … sambil letak tangan atas kepala lil’ Iman ukur la kunun ketinggian dia …

lil’ Iman: “iya? Iman big sudah ka mommy? macam Daddy kah?”

mommy: angguk angguk …” see Iman, kalau orang yang sudah BIG, dorang tidak tidur pakai 
pampers. mommy tiada pampers, daddy tiada pun tiada pampers. Iman big sudahkan, jadi Iman pun tiada pampers” …..

Jadi malam tu, Iman berjaya dipujuk untuk tidak memakai diapers. then, giliran Amin pula untuk dipujuk. One good thing tentang Amin ni, dia just ikut apa yang Iman buat. Easy peasy apple pie sangat untuk pujuk Amin.

Berjaya Potty Training Anak Sepenuhnya - Tiada Lagi Diapers di Malam Hari
budak yang selalu anggan his abang his HERO


mommy: “Amin mau tidur pakai pampers? seeeeee, abang big sudah, jadi abang tidur tidak pakai pampers”

lil’ Amin: “iya? Amin pun tidaklah pakai pampers. macam abang juga kan. Amin pun big lah sudah”

itulah permulaan lil’ armies tidur malam tidak menggunakan diapers ….

….. dan lil’ Iman yang ‘perasan sudah BIG’, hari-hari lah dia recite “mommy, Iman big sudah, Iman big sudah macam Daddy” …. mommy sabar ja layan cakap lil’ Iman.perkara utama yang SANGAT dirisaukan bila anak2 belajar tidur tanpa diapers, mestilah “BAGAIMANA KALAU ANAK-ANAK TERKENCING PULA DI SELUAR?”


mrs pip apply 2 cara/tips ni  untuk elak anak-anak dari terkencing di tengah malam:-

 • setiap kali anak-anak masuk tidur, mrs pip akan bawa anak-anak ke tandas untuk buang air kecil
 • selepas anak-anak sudah buang air kecil dan sedia untuk tidur, mrs pip akan pesan anak-anak 
" kalau Iman atau Amin mau kencing nanti malam, mesti panggil mommy atau daddy. Nanti mommy atau daddy bawa Iman atau Amin kencing di tandas guna potty-potty ok"

yang ni memang mrs pip cakap berulang-ulang kali sebelum mrs pip tinggalkan our lil’ armies tidur sendirian.

untuk beberapa malam pertama, setiap 3 hingga 4 jam, mrs pip akan bangun dan periksa kalau-kalau anak-anak terkencing di seluar atau tidak. mrs pip akan usap ubun-ubun anak-anak sambil bertanya lembut “Iman want cicis? / Amin want cicis?” ….

ada one nite tu Amin terbangun time mrs pip tanya, then dia cakap “mommy, Amin want cicis” … cepat-cepat mrs pip angkat Amin terus masuk tandas, and seriously dia buang air kecil dengan banyaknya …. lepas tu terus tidur nyenyak hingga ke pagi …..

lain pula kes Iman …. kalau dia mau buang air kecil di tengah malam kan, dia bangun dan nangis-nangis … buat mrs pip terkejut pula, ingatkan kenapalah lil’ Iman ni nangis-nangis kan … “why Iman cry?” …. then lil’ Iman jawab “mommy, Iman want cicis* bah” …. 

mrs pip pimpin tangan lil’ Iman sampai depan pintu tandas, urusan buang air kecil dan membasuh, Iman buat sendiri. 

 • it’s been more than a month now sejak latihan ‘BEBAS DIAPERS’ di buat …. dan pada awal awal minggu latihan, Iman ‘terbabas’ dua kali di tempat tidur, dan Amin pula ‘terbabas’ tiga kali …. sekarang ni, alhamdulillah so far so good, no more ‘terbabas’ …
 • dan satu hal lagi, yang paling terkini, latihan ‘BEBAS DIAPERS’ ni bukan sahaja berjaya anak-anak tidak memakai diapers pada waktu siang dan malam, tapi juga ketika berjalan jauh. 

baru-baru ni, mrs pip dan mr.Husband bersama anak anak one day road trip dari Membakut ke Tambunan thru KK T_T.

Time road trip tu, Iman memang mrs pip tak pakaikan diapers, tapi Amin untuk perjalanan jauh mrs pip still pakaikan diapers, and guess what, Amin refused untuk buang air kecil di diapers! 

Sepanjang perjalanan, boleh tahan juga kami menyinggah beberapa kali di petrol station untuk anak-anak buang air kecil.

Maka, jimatlah duit daddy ni tidak lagi perlu membeli diapers …. satu hal yang mrs pip perasan, lagi awal didik anak anak tidak pakai diapers, lagi cepat anak anak belajar untuk mengawal membuang air kecil, so tidaklah anak-anak cepat ‘terbabas’. dan anak-anak mudah faham konsep buang air kecil/besar ni HARUSLAH dibuat di tandas T_T …

kepada mommy yang ingin mencuba bebaskan anak-anak sepenuhnya daripada menggunakan diapers bolehlah cuba cara yang mrs pip kongsikan dalam entry ni.

dan satu hal lagi, jangan expect anak-anak ni akan faham dengan cepat, sebabnya berbeza dari satu anak ke satu anak yang lain, selain tu jangan mudah putus asa.

cheers.
Notification
Selamat datang ke blog MrsPipDotCom. Semoga perkongsian di dalam blog ini bermanfaat untuk semua. Untuk sebarang pertanyaan, pengiklanan dan kolaborasi, sila email ke mrspipdotcom@gmail.com.
Done